Prodej ostatních pozemků 47169 m², Vojtanov

2 300 000 Kč

Včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí

Nemovitosti nabízí

Realitní kancelář Rebellion s.r.o.

Františkovy Lázně, Americká 155/25

POSLAT DOTAZ

Popis nemovitosti

Realitní kancelář REBELLION s.r.o. zprostředkovává prodej pozemků nedaleko Františkových Lázních. Na pozemky byl vypracován Stavební projekt “RYBNÍK ÚDOLÍČKO“ na vybudování rybníka na přítoku Stodolského potoka od Poustky. Projektová dokumentace k dispozici v RK REBELLION s.r.o. Na pozemek – vodní plocha – lze čerpat dotace na „zadržení vody v krajině“. 1.pozemek se nachází v k.ú. Jedličná, obec Františkovy Lázně a jedná se o trvalý travní porost o výměře 17.513m², vedený v územním plánu jako plochy zemědělské – NZ : hlavní využití - pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy; přípustné využití: - zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků - pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad - stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.) - dopravní plochy nezbytné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízy, meze, stromořadí apod.) - stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry, průlehy, příkopy) - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury - vodní plochy a toky 2. pozemek o výměře 29.656m² trvalý travní porost, vedený v územním plánu jako plochy lesní – NL : hlavní využití: - plochy lesa se zastoupením produkčních i mimoprodukčních funkcí - rekreačních, ekologických, přírodních a krajinotvorných přípustné využití: - plochy PUPFL - pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy) - malé vodní plochy a toky - cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách - nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů - stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně. Zdarma Vám zajistíme financování při koupi nemovitostí s komplexními službami a nejvýhodnější úrokovou sazbou.

Základní údaje

Cena nezahrnuje Právní servis, Provize
Dopravní spojení Silnice
ID nemovitosti 2020-03-26
Vlastnictví soukromé
Stav objektu Dobrý
Plocha celková 47 169 m²
Plocha pozemku 47 169 m²

Poloha na mapě

Nemovitosti nabízí

POSLAT DOTAZ

Realitní kancelář Rebellion s.r.o.

Františkovy Lázně, Americká 155/25

Zobrazit kompletní nabídku RK

Realitní kancelář Rebellion s.r.o.

Sdílet nemovitost